Regulamin sklepu


§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest Wojciech Gaweł prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GAVIT, NIP 8992628822, ul. Jana Kantego Federowicza 5/126, 30-392 Kraków.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez system zamówień dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Zamówienie staje się wiążące w momencie potwierdzenia szczegółów zamówienia (dotyczących w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, terminu i sposobu dostawy) przez Sklep.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelew pod numer konta PL 16 1050 1445 1000 0092 7482 1694, płatność za pobraniem, płatność Shoplo (w tym Blik).

2. Ceny przesyłek zależne są od wybranej formy wysyłki i określane są każdorazowo w podsumowaniu koszyka.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia, zwrot środków dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki dokonano zapłaty, tzn. w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych. Forma wysyłki (Kurier InPost lub Paczkomaty InPost) wybierana jest przez Klienta w podsumowaniu koszyka.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Po otrzymaniu towaru, w terminie 14 dni Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7

Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), GAVIT przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:

• administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu,

• podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zamówienia, dostaw, zwrotów, reklamacji,

• klient posiada uprawnienie do wglądu oraz żądania poprawienia swoich danych osobowych,

• klient uprawniony jest do żądania usunięcia swoich danych osobowych,

• sprzedawca gromadzi dane osobowe klientów w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 27 stycznia 2020 r.

2. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

§10

Pozbawienie prawa do korzystania ze Sklepu

1. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient naruszy regulamin, a w szczególności poda w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, lub dopuścił się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych klientów Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl